Cito toets voor groep 8

Cito toets voor groep 8

De bekendste eindtoets is de Cito toets. Bijna iedereen heeft die moeten maken als eindtoets in groep 8. Pas de afgelopen jaren zijn bassischolen niet meer verplicht om de Cito toets in te kopen. De basisscholen zijn nu alleen nog verplicht een objectieve eindtoets af te nemen.

Het doel van de Cito toets

De Cito toets wordt gebruikt om het schooladvies voor de leerling mede te bepalen. De eindtoets geeft aan op welk niveau de leerling zit en welk niveau hij of zij aan zou kunnen op de middelbare school. Dit schooladvies helpt de leerling een keuze te maken. Wanneer de leerling de toets beter maakt dan dat vanuit het schooladvies verwacht werd, zou het kunnen dat de school dit advies aanpast. Dit geldt overigens niet wanneer de leerling de toets slechter maakt dan het schooladvies, omdat het schooladvies is gebaseerd op de prestaties van de scholier over het gehele jaar. De Cito toets heeft dus voor een deel effect naar welk niveau de leerling gaat op de middelbare school.

De Cito toets bestaat minimaal uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen. Soms kan wereldoriëntatie als extra onderdeel worden toegevoegd. Wanneer de eindtoets is afgerond kan de leerling de resultaten zien die hij of zij heeft behaald. Hierbij kan de leerling de score per onderdeel zien, het schoolniveau dat het beste past op basis van de resultaten. De score van een leerling kan liggen tussen de 501 en 550. Bij elke range van scores hoort een middelbaar school niveau. Zo ligt Havo tussen de 537 – 540 en VWO tussen de 545 en 550. De score is zeker niet bindend. Het kan voor de leerling goed zijn om te oefenen voor de toets. Dus Cito toets groep 8 oefenen? Ga snel aan de slag! De leerkrachten hebben echter de doorslaggevende ‘stem’, omdat zij de leerlingen het beste kennen en dus ook het beste het advies kunnen geven dat bij de desbetreffende leerling past. Middelbare scholen mogen dus ook niet vanwege de score van een Cito toets een leerling weigeren.

Floris Timmer

Floris Timmer