Is vapen veiliger dan roken?

Is vapen veiliger dan roken?

Uit bezorgdheid voor de volksgezondheid heeft de tabaksindustrie de afgelopen decennia geprobeerd manieren te vinden om het roken van sigaretten minder gevaarlijk te maken. Sommige veranderingen, zoals de toevoeging van filters en het op de markt brengen van light sigaretten, gaven een illusie van schadebeperking. Het waren marketingsuccessen die de schade voor de consument helaas niet echt verminderden. Tegenwoordig hebben e-sigaretten en vapen een reputatie opgebouwd als een veiligere manier om nicotine te consumeren, en mogelijk een manier om te stoppen met brandbare sigaretten. Nicotine is het actieve ingrediënt in tabak, is verantwoordelijk voor de plezierige effecten en is een van de meest verslavende stoffen die er zijn. Lees meer over de relatieve schade van vapen in vergelijking met roken en de werkzaamheid van e-sigaretten bij het stoppen met roken.

Schade vapen ten opzichte van het roken van sigaretten

In vergelijking met sigaretten zijn e-sigaretten per stuk waarschijnlijk minder gevaarlijk, maar dat betekent niet dat vapen volledig veilig of gezond is. Wanneer mensen rook van een sigaret inademen, dragen ze nicotine en andere chemicaliën in hun longen, waar die chemicaliën in de bloedbaan terechtkomen en vervolgens snel naar de hersenen gaan. Vapen volgt dezelfde route, behalve dat in plaats van tabaksbladeren te verbranden om nicotine vrij te maken, plastic e-sigaretten batterijen gebruiken om de nicotine-houdende vloeistof te verwarmen en er een aerosol van te maken. De ingeademde aerosol brengt nicotine en enkele andere chemicaliën naar de longen, in de bloedbaan en vervolgens snel naar de hersenen. De snelle afgifte van hoge niveaus van nicotine aan de hersenen is wat de verslaving veroorzaakt. Afhankelijk van het apparaat kunnen mensen net zo verslaafd raken aan vapen als aan roken. Apparaten voor e-sigaretten kunnen ook worden gebruikt om andere stoffen te verdampen, inclusief cannabis en andere drugs.

Minder schade bij vapen dan bij roken

Zowel vapen als roken kunnen naast nicotine veel stoffen afgeven, waaronder ultrafijne deeltjes, zware metalen, vluchtige organische stoffen en andere kankerverwekkende chemicaliën. De niveaus van deze gifstoffen zijn echter meestal veel lager bij vapen dan bij roken. Om deze reden zou een volledige overstap naar e-sigaretten minder schadelijk moeten zijn voor iemand die een chronische, zware roker is. Dubbel gebruik  levert echter geen gezondheidsvoordelen op en komt vrij vaak voor. 

Wil je echt stoppen met roken?

Stoppen met roken is van het grootste belang om de nadelige effecten op de gezondheid te vertragen en om het risico te verminderen op ernstige cardiovasculaire gebeurtenissen, waaronder acuut myocardinfarct, ernstige longproblemen, depressie en angst.

Als je overweegt om e-sigaretten te gebruiken als middel om te stoppen met roken, zoek dan professionele hulp. Ben je er al mee begonnen, werk dan samen met je zorgverlener om de stopbehandeling te vinden die het beste voor jou werkt. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen praten over roken en vapen. Stel vragen zoals: wat weet je over vapen? Hoe vaak zie je andere kinderen vapen? Welke beelden zie je op social media? Wees realistisch over de risico’s. Het vapen van nicotine is minder schadelijk dan het roken van sigaretten.

Floris Timmer

Floris Timmer